Nahrávám...

Problematika HIV/AIDS

Úvod / Občanům / Problematika HIV/AIDS

  • Kolik HIV nakažených evidujete na KHS Ova za poslední období, a jaké je srovnání s posledním rokem, i léty, stoupá, klesá počet nakažených? Oproti loňskému roku eviduje KHS MSK k dnešnímu dni o 12 osob méně, nicméně celkově jde o stoupající trend.
  • Pokud budou bližší informace dle jednotlivých krajských měst: Kde je nakažených nejvíce, kde naopak nejméně a kolik v jednotlivých okresech? Dle krajů je Moravsko slezský kraj na 7 místě ve výskytu HIV.
  • Jak starých lidí se HIV týká, u jak starých lidí se objevuje nejčastěji a u kterých méně? Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20-34 let.
  • Jsou u vás evidováni všichni nakažení, hlásí vám je lékaři nebo sami lidé? Je tedy možné, že nakažených je mnohem více? Jak vlastně systém evidence funguje? Krajské hygienické stanice evidují všechny nakažené, u kterých byla diagnóza laboratorně stanovena. Hlášení podává jednak diagnostikující lékař a dále Národní referenční laboratoř.
  • Vy sami pak nějak s nakaženými pracujete nebo je to už otázka pak čistě na lékařích a jejich spolupráce s nakaženými? KHS provádí epidemiologické šetření s cílem vyhledání dalších možných kontaktů s onemocněním.