KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika HIV/AIDS

Úvod / Občanům / Problematika HIV/AIDS


  • Kde najdu podrobné údaje o počtech případů nakažených v ČR a v MS kraji?
  • Podrobné údaje naleznete na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu - https://szu.cz/tema/a-z-infekce/h/hiv-aids/ .

  • Jak starých lidí se u nás HIV týká, u jak starých lidí se objevuje nejčastěji a u kterých méně?
  • Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25-39 let.

  • Jsou u vás evidováni všichni nakažení, hlásí vám je lékaři nebo sami lidé? Je tedy možné, že nakažených je mnohem více? Jak vlastně systém evidence funguje?
  • Krajské hygienické stanice evidují všechny nakažené, u kterých byla diagnóza laboratorně stanovena. Hlášení podává jednak diagnostikující lékař a dále Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS.

  • Vy sami pak nějak s nakaženými pracujete nebo je to pak čistě na lékařích a jejich spolupráci s nakaženými?
  • KHS provádí epidemiologické šetření s cílem vyhledání dalších možných kontaktů s nemocným.