KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zkoušky ze znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky ze znalosti hub


 • Kontrolujete, jestli provozovatelé restaurací nabízející houby mají osvědčení?

 • Součástí kontroly v restauracích je i to, zda zákazníkům nejsou nabízeny houby z volného sběru. Pokud by se takovéto houby v provozovně nacházely, ověřujeme, zda má osoba provozující stravovací službu osvědčení o znalosti hub.

 • Jaké jsou výsledky kontrol?

 • V současné době se na trhu vyskytuje velké množství hub dodávaných přímo výrobcem (průmyslově zpracované) a z výsledků našich kontrol vyplývá, že provozovatelé stravovacích služeb vyžívají k výrobě jídel zejména takto pěstované a dodané produkty nikoliv houby z volného sběru (zejména v městských lokalitách).

 • Jaký je zájem o zkoušky ze znalosti hub?

 • Ročně se jedná o jednotky osob, které chtějí vykonat zkoušku.

 • Od kdy zkoušky pořádáte?

 • Zkoušky ze znalosti hub jsou realizovány od roku 2000, tedy od doby působnosti zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Podmínkou pro připuštění osob ke zkouškám je zletilost žadatele a doložené lékařské osvědčení, jehož součástí je vyšetření zraku.

 • Jaká je úspěšnost?

 • Zkouška ze znalosti hub sestává z písemné a ústní části a je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazující znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení.
  V případě, že žadatel zkoušku úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce. Všichni naši žadatelé zkoušky ze znalosti hub absolvovali úspěšně (malý počet žadatelů absolvovalo zkoušky opakovaně). Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let; po uplynutí 5 let u osob ve věku od 60 do 65 let; po uplynutí 2 let u osob starších 65 let.

 • Jací jsou kromě provozovatelů restaurací zájemci?

 • Naši absolventi zkoušek ze znalosti hub nebyli v době zkoušek provozovateli zařízení stravovacích služeb. Jednalo se vždy o osoby, které se sběru hub věnují dlouhodobě jako „svému koníčku“. Osvědčení prokazující znalost hub jim umožní prodávat nasbírané houby na tržištích nebo je dodávat do výkupen pro další průmyslové zpracování.