Nahrávám...

Zkušenosti KHS MSK s vymáháním „protikuřáckého“ zákona v otázkách a odpovědích

Úvod / Občanům / Zkušenosti KHS MSK s vymáháním „protikuřáckého“ zákona v otázkách a odpovědích


 • Kolik kontrol jste v souvislosti s protikuřáckých zákonem provedli v jednotlivých měsících (červen 2017 až duben 2018)?

 • Počty kontrol dodržování „protikuřáckého“ zákona v provozovnách společného stravování dle měsíců:
  červen 2017 - 143
  červenec 2017 - 132
  srpen 2017 - 252
  září 2017 - 173
  říjen 2017 - 170
  listopad 2017 - 149
  prosinec 2017 - 63
  leden 2018 - 123
  únor 2018 - 218
  březen 2018 - 200
  duben 2018 - 232

 • Kolik z nich bylo na základě podnětu?

 • Na základě podnětu bylo v provozovnách společného stravování v období červen 2017 až duben 2018 provedeno 24 kontrol.

 • Kolik pochybení jste v jednotlivých měsících zjistili a jakého byly většinou charakteru?

 • Pochybení byla zjištěna v prosinci 2017 a dále v lednu, únoru a dubnu 2018. Převažující závadou byla chybějící grafická značka „Kouření zakázáno“ u vstupu do provozovny.

 • Kolik sankcí jste v jednotlivých měsících udělili (z toho napomenutí/pokuty)? V jaké výši byly pokuty?

 • Uložené pokuty dle měsíců:
  prosinec 2017 - 4000 Kč
  leden 2018 - 2000 Kč
  únor 2018 - 4000 Kč
  duben 2018 - 2000 Kč

  V několika případech bylo porušení protikuřáckého zákona zjištěno současně s porušením jiných předpisů, které KHS v provozovnách kontroluje (zejména hygienické požadavky na společné stravování) a pokuta pak byla uložena společně. Část závad byla zjištěna během tzv. přechodného období (červen – srpen 2017), kdy měli provozovatelé příležitost se novým podmínkám přizpůsobit, a tudíž pokuty nebyly uloženy.

 • Jak hodnotíte přinos protikuřáckého zákona?

 • Z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví vnímá KHS MSK protikuřácký zákon (tedy zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) jako přínosný, protože vychází vstříc nekuřácké většině, která nyní může navštívit takové restaurace, kavárny a další provozovny stravovacích služeb, kterým se kvůli přítomnosti cigaretového kouře vyhýbala a alespoň některé kuřáky přiměje k přehodnocení svého postoje ke kouření. Opomenout nelze ani zlepšení pracovního prostředí pro personál těchto zařízení.

 • Jaké jsou dosavadní výsledky kontrol?

 • Na základě výsledků kontrol lze říci, že většina provozovatelů stravovacích služeb se zákazu kouření přizpůsobila ihned, případně po kontrolách ze strany KHS MSK a totéž platí i pro jejich zákazníky. Přesto jsou ukládány i pokuty, jednak za to, že provozovatel nevyzval osobu, která porušuje zákaz kouření, aby kouřit přestala nebo aby prostor opustila a dále za nesplnění povinnosti označit provozovnu, kde je kouření zakázáno příslušnou značkou. Mezi zjišťované nedostatky patří i chybně uvedené informace o zákazu prodeje některých výrobků uvedených v zákoně osobám mladším 18 let.

 • Obdržela KHS MSK podněty na kontrolu dodržování zákona?

 • Stížnosti ze strany zákazníků provozoven společného stravování se týkají nejčastěji porušování zákazu kouření. Je třeba dodat, že zákon se týká i fyzických osob, které mohou být za porušení zákazu kouření pokutovány částkou až 5000 Kč.