Nahrávám...

Problematika metylalkoholu v alkoholických nápojích

Úvod / Občanům / Problematika metylalkoholu v alkoholických nápojích

  Otázky k prodeji alkoholu

 • Jaká jsou pravidla pro prodej rozlévaného alkoholu na jarmarcích, festivalech a pod.?

 • Prodej rozlévaného alkoholu (t.zn. do skleniček k přímé konzumaci) probíhá podle stejných pravidel, jako v běžných restauracích. Rozlévat je možné pouze alkohol známého původu, doložený příslušnými doklady a pouze z lahví opatřených kolkem a etiketou. V žádném případě nesmí být rozléván alkohol neznámého původu, z neoznačených a nekolkovaných lahví. Doklady k jednotlivým lihovinám musí být k dispozici na místě prodeje. Navíc při prodeji nápojů k přímé konzumaci musí být zajištěno hygienické zázemí pro spotřebitele i prodejce.

 • Je možné, aby například prodejce zakoupil kolkovaný líh v běžné prodejně a před zraky zákazníka ho míchal s medem a svařenou vodou?

 • V případě výroby nápojů (např.medoviny) smícháním lihoviny s dalšími ingrediencemi přímo před zákazníkem se jedná o přípravu míchaného nápoje. Tento způsob není v rozporu s předpisy, za předpokladu použití označeného, kolkovaného alkoholu a doložení veškeré dokumentace k použitým surovinám, včetně lihovin.

 • Lze míchané nápoje připravit předem?

 • Při přípravě míchaného nápoje „předem“ by se už jednalo o výrobu lihovin, kdy tato činnost podléhá dozoru Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

  Otázky k tiskové zprávě ze dne 27.3.2013

  1. Na jak staré vzorky se upozornění vztahuje?

  2. Jedná se o vzorky lihovin z období leden 2013.

  3. Co mají lidé s alkoholem, který jim vypálili ve zmíněné pálenici, udělat?

  4. Občanům, kteří si v pálenici lihovinu zakoupili, v rámci předběžné opatrnosti doporučujeme nechat si vyšetřit vzorky nebo alkohol reklamovat u výrobce.

  5. Kde bych si mohl nechat udělat test na alkohol, který mi v Radvanicích vypálili? Budu za to muset platit?

  6. Laboratorní analýzu lihovin (stanovení methanolu a 2-propanolu) provádí např. Zdravotní ústav v Ostravě (tel. 596 200 111) nebo laboratoř VŠB v Ostravě-Porubě (tel. 596 991 554). Cenu vyšetření si hradí občan.

  7. Jaké účinky bych mohl na svém organismu pociťovat, pokud bych vypil alkohol s obsahem uvedených látek, na které hygienici upozorňují?

  8. Projevy otravy jsou podobné jako u alkoholového opojení, tedy útlum, ospalost, bolesti hlavy, slabost, závratě, nevolnost, poruchy vidění. 2-propanol má 2x silnější depresivní působení na CNS než etanol, otrava trvá 2-4x déle, než otrava alkoholem.

  Otázky k problematice metylalkoholu

 • Můžete mi napsat jak zjistím v domácích podmínkách jestli alkohol, který jsem dostal již před vypuknutím afér, neobsahuje jedovatý metyl. Láhve jsem dostával k narozeninám. Jsou okolkované (o pravosti nic nevím) a starší nejméně rok nebo dva.

 • Veškerá mimořádná opatření se v současné době vztahují na alkohol vyrobený v roce 2012, přesto nelze vyloučit riziko zvýšeného obsahu metylalkoholu v lihovinách staršího data výroby, zejména u lahví nekolkovaných, neznámého původu, bez etiket a u značek lihovin, které byly spojeny s případy intoxikací.
  Ověřit obsah metylalkoholu lze pouze laboratorně, např. v
  LABTECH, s.r.o., Paskov, cena za provedení tohoto vyšetření je 420 Kč včetně DPH. Telefonický kontakt: 595 533 801, 595 533 822.
  Laboratoř Morava, s.r.o., Oderská 456, Studénka, cena za provedení tohoto vyšetření je 450 Kč včetně DPH. Telefonický kontakt: 556 400 333.

 • Plánují hygienici v souvislosti s havířovským případem výskytu metylalkoholu častější kontroly prodejních stánků?

 • KHS MSK provádí kontrolu v zařízeních stravovacích služeb, tedy v restauracích, pivnicích, barech. Ověřování původu potravin včetně alkoholu je běžnou součástí státního zdravotního dozoru ve stravovacích zařízeních. V rámci mimořádných kontrol se v následujícím období zaměříme zejména na původ alkoholických nápojů, jejich značení, prověříme dodací listy. V případě podezření odebereme vzorky. Kontrolu nad prodejem potravin ve stáncích provádí SZPI.
  Vzhledem k tomu, že pančovaný alkohol nevykazuje jiné senzorické vlastnosti, spotřebitelé by měli nakupovat pouze alkohol známého původu, označený a kolkovaný.

 • Zachytili jste už neoznačený alkohol v jiném než lahvovém balení jinde než v Havířově? Kolik případů neoznačeného alkoholu jste objevili při víkendových kontrolách.

 • Ve stravovacích provozovnách nebyl v posledních letech zjištěn případ prodeje neoznačeného alkoholu. Při víkendové kontrole na akci Havířovské slavnosti, prověřili pracovníci KHS MSK 17 stánků. Prodej tvrdého alkoholu na této akci nebyl zjištěn, pouze v jednom případě provozovatel neměl doklad o původu medoviny a navíc byla medovina skladována v nádobě z nevhodného materiálu. Z tohoto důvodu bylo vydáno předběžné opatření, prodej medoviny byl pozastaven.

 • Může některý z odborníků odpovědět alespoň v obecné rovině, co je úkolem hygieniků při podezření z výskytu hromadné otravy metylalkoholem, viz nyní případ v Havířově? Jaký je v takovém případě postup hygieny?

 • KHS při šetření hromadného výskytu onemocnění, ať se jedná o otravu metylalkoholem nebo o výskyt infekčních onemocnění z potravin, postupuje stejným standardním způsobem. Prvním krokem je vždy ověření adresy provozovny, ve které ke konzumaci nebo k nákupu potravin došlo. Ověření probíhá na základě informací poskytnutých zdravotnickým zařízením nebo přímo nemocnou osobou. Následně probíhá kontrola vlastních potravin v provozovně, jejich značení, dodavatel, výrobce, datum spotřeby, složení, ale taky kontrola způsobu skladování a zacházení s potravinami.
  V případě podezření dochází k pozastavení prodeje či použití potraviny k výrobě pokrmů do doby vyšetření odebraných vzorků. Rozsah vyšetření vychází z charakteru zdravotních potíží, inkubační doby a dalších anamnestických údajů. Na základě výsledků laboratorního vyšetření je potravina buď vyřazená z oběhu a provozovatel je povinen stáhnout ji z tržní sítě nebo je opět povoleno její použití. V případě potřeby KHS informuje další ogány státní správy. V Havířově, vzhledem k závažnosti situace, KHS neprodleně informovala Policii ČR, která převzala vyšetřování případu.

 • Je povinností hygieny - a kterého odboru - kontrolovat složení - kvalitu rozlévaného alkoholu? Pokud ano, jak často se takové kontroly dějí v našem kraji a s jakými výsledky? Pokud ne - kdo na to dohlíží?

 • Podle zákonem stanovených kompetencí dozor nad prodejem alkoholu v lahvích v prodejní síti, ale i čepovaného alkoholu prodávaného ve večerkách a stáncích, provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. KHS, odbor hygieny výživy, kontroluje rozlévání alkoholu ve stravovacích zařízeních. Běžnou součástí kontroly je ověření značení a původu alkoholu, předložení dodacích listů. V případech hlášení zdravotních potíží po konzumaci alkoholu, KHS prošetřuje jak prodejny tak i restaurační provozy a provádí odběry vzorků k laboratorní expertíze. Součástí rozboru je vždy vyšetření obsahu metylalkoholu.

 • Můžete alespoň stručně napsat, kdy naposledy jste se v našem regionu setkali s podobným případem pančování alkoholu jedovatým průmyslovým lihem? Případně dodat svůj názor či varování - obchodníkům i konzumentům. Ať poradí, jak se mají nyní lidé v kraji zachovat při nákupu alkoholu.

 • V dosavadní praxi KHS MSK nebyl řešen případ vysokého obsahu metylalkoholu v lihovinách a následně vzniklých závažných zdravotních postižení. U několika podnětů na kvalitu alkoholu byla spíše konstatována nižší koncentrace etylalkoholu oproti údajům na etiketě. Zde se jednoznačně jednalo o ředění alkoholu, a tím o klamání spotřebitele.
  Obchodníci v žádném případě nesmí prodávat alkohol neznámého původu, bez označení, v neoriginálních obalech, od neověřeného dodavatele. Konzumenti by se měli vyhnout konzumaci alkoholu neoznačeného, zejména čepovaného v prodejnách a stáncích.

 • Dá se v koupeném nápoji včas metylalkohol nějak laicky poznat? Po vůni, chutí....

 • V alkoholickém nápoji s obsahem ethanolu se methanol (methylalkohol) nedá senzoricky rozpoznat, protože ethanol i methanol mají téměř shodnou vůni i chuť.

 • Jak se metylalkohol v lidském těle chová a působí? Jaké mohou být důsledky otravou metylalkoholem?

 • Do organizmu methanol vniká nejčastěji trávicím traktem, vstřebává se i plícemi a kůží. Po vstřebání metabolizuje (rozkládá se) na formaldehyd, kyselinu mravenčí a nakonec na vodu a oxid uhličitý. Methylalkohol i jeho metabolity se z organizmu vylučují pomalu, takže se v organizmu kumuluje. Hlavní příčinou toxicity je metabolická acidóza – překyselení (hromadí se kyselina mravenčí, která blokuje oxidační metabolizmus), ale i přímý účinek na zrakový nerv a narkotický účinek.
  Po požití se projevuje narkotický účinek, typický pro stav opilosti - nevolnost a zvracení je výrazné větší, než by odpovídalo etanolu, přistupují bolesti břicha, závratě, brzy dechové potíže s dušností, cyanóza (namodralé zbarvení kůže) a křeče. Po této fázi opilosti nastupuje doba latence (bez příznaků), trvající cca 12 až 18 hod., kdy je postižený zcela bez potíží, vzácně trpí bolestmi hlavy, končetin a zad. Ve druhé fázi otravy zcela náhle, většinou druhý den po probuzení, se objeví poškození zraku (pocit mlhy, sněhová vánice) až slepota. Je oboustranná a nenapravitelná. Podstatou je postižení zrakového nervu. Navíc dochází k povrchnímu a zrychlenému dýchání, poklesu krevního tlaku, cyanóze. Poškozená mohou být játra, ledviny a slinivka.
  Smrt může nastat až po několika dnech a úmrtnost je vysoká.
  Dávky:

  • vážná otrava – 5 – 10 ml koncentrovaného methanolu


  • smrtelná dávka – 30 ml a více (dle individuální citlivosti na methanol) koncentrovaného methanolu

  Pokud postižený přežije, důsledkem je závažné poškození ledvin, jater a slinivky břišní a slepota.