Nahrávám...

Ozdravné pobyty dětí

Úvod / Občanům / Ozdravné pobyty dětí


 • Je poviností v mateřských školách, dodržovat po každém jídle hygienu (čištění zubů)?

 • Frekvence vykonávání ústní hygieny souvisí s rychlostí růstu plaku na povrchu zubů. Čištění zubů jednou denně je nutnost, 2x denně doporučeníhodné.
  Čištění po jídle může zasáhnout chrup ve chvíli, kdy je kyselou stravou chemicky oslabený a razantní hygiena způsobí jeho rychlejší opotřebení. Z tohoto pohledu je jistě lepší zuby udržovat bez plaku pravidelným čištěním bez souvislosti s příjmem potravy a těsně po jídle si ústa nejvýše neutralizovat čistou vodou anebo žvýkačky bez cukru.
  S čištěním zubů by se mělo začít od prořezání prvního zoubku /kousátky,štětičkou, tampónkem/, po prořezání dočasných stoliček již pomocí nejmenšího zubního kartáčku (zubní pasta není nutností). Zoubky po vyčištění by měly být na povrchu hladké na dotek jazykem. Nejsou „chlupaté“ ani drsné jak zuby se zubním plakem.
  Děti do 7 let nejsou schopné dobře si vyčistit zuby samy. V tomto období hraje nejdůležitější roli rodič. Jak svého potomka na ústní hygienu připraví, takové zoubky pak dítě bude mít.
  Je-li v MŠ zavedeno čištění zubů, je to jedna z možností vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. Čištění zubů v MŠ však není povinností.


 • Pro jakou věkovou skupinu dětí/mládeže se doporučují ozdravné pobyty?

 • Není omezeno. Pro předškolní děti však odloučení od rodičů může být stresujícím faktorem, který může efekt ozdravného pobytu výrazně ovlivnit. Tuto skutečnost by měl zvážit rodič i pediatr. Pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky vyvstává problém s organizací výuky. Optimálně se tedy vymezuje skupina dětí ve věku 5-12 let.


 • Jakou délku pobytu by děti měly absolvovat, aby byl zřejmý pozitivní vliv na jejich zdraví?

 • Optimální doba je 14 dnů. Kratší jednorázové pobyty nemají výrazný zdravotní efekt, delší pobyty jsou často stresující zejména pro mladší děti a snižují celkový efekt. Vzhledem k maximálně tříměsíčnímu přetrvávajícímu zlepšení hematologických i imunologických ukazatelů by bylo optimální vyjíždět dvakrát za topnou sezonu alespoň s těmi dětmi, které žijí ve výrazně exponovaných oblastech.


 • Do jakého ročního období mají být tyto pobyty směrovány?

 • Do doby plné topné sezóny: tedy listopad – duben. Pobyty v září, říjnu, květnu a červnu prokázaly podstatně nižší efekt v hematologických a imunologických parametrech.


 • Jsou nějaká specifika na oblast, kde by se měly ozdravné pobyty realizovat?

 • Klimaticky vhodné prostředí (hory nejsou podmínkou) v oblastech s nižším znečištěním ovzduší, do objektů splňujícími hygienické požadavky na pobytové a stravovací prostory a se stravováním zajišťujícím zásady správné výživy odpovídající věku dětí. Nezbytnou podmínkou ozdravných pobytů je úprava režimu práce a odpočinku (zkrácení výuky, přesun výuky do venkovního prostoru, dostatečný aktivní pohyb v přírodě).


 • Kolik táborů jste už v r. 2013 v Moravskoslezském kraji kontrolovali?

 • Zkontrolovali jsme 22 táborů a v kontrolách budeme pokračovat v průběhu celých prázdnin.


 • Na co všechno se kontroly zaměřují?

 • Kontroly se zaměřují na dodržování povinností uložených ve vyhlášce o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (č. 106/2001 Sb., v platném znění); a to: zda-li byl tábor ohlášen, jak je zajištěno zásobování pitnou vodou, zda děti i fyzické osoby mají v pořádku zdravotní dokumentaci - zdravotní způsobilost, prohlášení rodičů; zajištění zdravotní péče zdravotníkem a zda je veden zdravotnický denník a s jakými výsledky, vybavení lékárničky, kontrola ošetřovny a izolace, podmínek ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, počtu WC na táboře; kontrola provozu stravování a nezávadnosti surovin k přípravě pokrmů, zda jsou dodrženy požadavky bezpečného podávání nápojů a připravených pokrmů, bezpečná likvidace odpadků a splaškových vod atd.


 • Byly už nějakému táboru uloženy saknce za nedodrživání hygienických předpisů?

 • Zatím uloženy 2 blokové pokuty za nedostatky ve skladování potravin a provozu kuchyně.


 • Co je nejčastějším prohřeškem?

 • Nejčastější prohřešky jsou právě na úseku stravování.


 • Je situace lepší než v předchozích letech nebo se opakují stále tytéž chyby?

 • V předchozích letech i letos je situace v našem kraji příznivá, větší výskyt klíšťat je třeba řešit používáním repelentů, důkladnou kontrolou dětí po návratu z lesa a včasným odstraněním přisátého klíštěte včetně dezinfekce místa přisátí.