KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Spalničky

Úvod / Občanům / Spalničky


 • Jak nakažlivé jsou spalničky?
 • Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, 1 nemocný může nakazit až 18 osob.

 • Rady, doporučení, jak důležité je očkování atd…
 • Nejlepší prevenci je očkování, virus spalniček nemá možnost se šířit, když proočkovanost populace neklesne pod 98 %. Proočkovanost v MSK každým rokem klesá.

 • Kolik nemocnic v kraji má infekční oddělení, kde se umí postarat o pacienty se spalničkami?
 • V rámci MSK máme 3 infekční oddělení – ve Fakultní nemocnici v Ostravě, Slezské nemocnici v Opavě a v Nemocnici Havířov.

 • Je vhodné kromě zdravotnického personálu očkovat i osoby pracující v jiných profesích? Kterých?
 • Nejvíce exponovanými osobami spalničkám jsou infektologové a dětští lékaři. Ostatní profese, pokud mají zájem, mohou si nechat vyšetřit protilátky a v případě jejich negativity se nechat naočkovat. Jak opakovaně zdůrazňujeme, ideální je docílení 95% proočkovanosti proti spalničkám, a tím vytvoření kolektivní imunity, která neumožní šíření viru spalniček.

 • Jak dlouho trvá zjištění protilátek – kdy začne být očkování účinné?
 • Vyšetření protilátek provádějí různé laboratoře, výsledky vyšetření bývají hotové obvykle do druhého dne. Tvorba protilátek po očkování trvá min. 14 dní.

 • Jak lze zjistit vlastní odolnost proti spalničkám? Nevím, zda od roku, kdy jsem byl očkován, nedošlo k mutaci či zda má mé tělo ještě dost protilátek.
 • Vlastní odolnost proti spalničkám lze zjistit vyšetřením krve na protilátky proti spalničkám třídy IgG. O odběr krve požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře. Vyšetření pravděpodobně nebude hrazeno pojišťovnou, neboť je na vlastní žádost.

 • Šíří se spalničky také přes lidí, kteří již byli očkování před několika lety (děti) či 30 a více lety (dospělí)? Situace, kdy dítě nechám doma, setkám se s nakaženým (který to třeba ještě neví), mohu nákazu na dítě přenést?
 • Nákaza se přenáší vzdušnou cestou, virus se vylučuje již den před prvními příznaky (nejčastěji teplota a příznaky „nachlazení“) a ještě 4 dny po objevení vyrážky. Onemocnět mohou i osoby, které byly v minulosti očkovány.

 • Pokud necháme dítě očkovat dle plánu, kdy bude odolné proti spalničkám (týden po očkování, měsíc)?
 • Po očkování se protilátky vytvoří cca za 2 týdny.

 • Jaká se uvádí úspěšnost odolnosti po očkování (pokud je nějaké statistické zpracování či je vůbec podchyceno)? Z vašich uveřejněných tabulek a grafů nevyplývá, zda byl někdo z nakažených očkován, a přesto se nakazil?
 • Někteří dospělí nemocní byli v minulosti očkováni, po mnoha letech od očkování může u někoho dojít k tzv. „vyvanutí imunity“, tedy k poklesu protilátek pod ochrannou hladinu.

 • Kdy se začíná hovořit o epidemii?
 • Epidemie je větší počet stejných onemocnění (diagnóz), která mají místní a časovou souvislost. Při menších počtech nemocných se mluví o zvýšeném výskytu. U lokální epidemie je zvýrazněna místní souvislost, u pandemie došlo k rozšíření nákazy do více zemí a celosvětová pandemie postihuje několik kontinentů.

 • Jak se spalničky projevují?
 • Spalničky jsou virové onemocnění, původcem onemocnění je morbillivirus. Inkubační doba je zpravidla 10–14 dnů. Onemocnění začíná teplotou a katarálními příznaky (rýma, kašel, slzení očí), v ústech na sliznici tváře mohou objevit tzv. Koplikovovy skvrny (bílé tečky s červeným okrajem). Čtvrtý den se objevuje vyrážka – nejprve na krku a obličeji, šíří se na trup a končetiny. Od 4. – 5. dne po objevení se vyrážky přestává být pacient infekční.

 • Jak se nákaza přenáší?
 • Virus se přenáší kapénkovou infekcí (vzdušnou cestou, blízkým kontaktem nebo kontaminovanými předměty). Vstupní branou je sliznice nosohltanu nebo spojivky. Nakažlivost je extrémně vysoká.

 • Jak je toto onemocnění nebezpečné?
 • Pokud po výsevu vyrážky nadále přetrvává teplota, je třeba pamatovat na možné komplikace. Nejčastěji je to zánět plic, záněty ucha, velmi obávanou komplikací je encefalitida (zánět mozku) nebo perforující zánět slepého střeva. V období před rokem 1969 (před zavedením očkování), bylo v České republice ročně hlášeno kolem 50 000 onemocnění a řádově několik desítek osob na toto onemocnění zemřelo.

 • Očkuje se proti spalničkám a kdy?
 • Očkování proti spalničkám a je povinné a provádí se vždy dle aktuálně platného očkovacího kalendáře a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, kde je v § 5 uvedeno: Pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím:
  1. Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte.
  2. Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

 • Je toto očkování povinné?
 • Ano, povinnost podrobit se „pravidelnému očkování“, mezi které patří i očkování proti spalničkám, je zakotvena v zákoně 258/2000 Sb. – je to zákon o ochraně veřejného zdraví. Intervaly a provádění očkování řeší příslušné prováděcí vyhlášky.

 • Které skupiny jsou nejvíce ohrožené?
 • Nejohroženější skupinou jsou malé neočkované děti, které nemohly být očkovány z důvodu zdravotní kontraindikace nebo jsou mladší 13 měsíců.

 • Mohou onemocnět i dospělí?
 • Mohou onemocnět neočkovaní dospělí, kteří spalničky neprožili, nebo byli očkovaní a nemají dostatečnou ochrannou hladinou protilátek proti spalničkám, kdy u nich došlo k tzv. vyvanutí imunity.

 • Historie? Bylo tady už dříve nějaká epidemie spalniček?
 • Do roku 1969 se epidemie spalniček objevovaly pravidelně, po zahájení očkování se počty nemocných výrazně snížily a od roku 1975, kdy bylo zavedeno očkování 2 dávkami, spalničky v České republice prakticky vymizely. V surveillance spalniček se počítalo s tím, že za předpokladu udržení vysokého procenta proočkovanosti dojde k eradikaci (vymýcení) této choroby. Situace se v Evropě změnila kolem roku 2010, kdy vznikla epidemie spalniček v Rakousku a Německu v komunitách migrantů. V ČR byla situace dlouhodobě klidná, s nulovým výskytem nebo sporadickou importovanou nákazou až do roku 2014, kdy vznikla epidemie spalniček v ústeckém kraji. V této epidemii, která trvala od ledna do srpna 2014, onemocnělo celkem 305 osob. Poslední epidemie spalniček proběhla v MS kraji v roce 2019.

 • Jaká je příčina epidemií spalniček i v dnešní době?
 • Velmi výrazně klesá procento proočkovanosti u dětí, přibývá tzv. „odmítačů očkování“, kteří odmítají splnit povinnost uloženou zákonem z různých důvodů, většinou velmi pochybných a nepodložených.