KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Virová hepatitida A

Úvod / Občanům / Virová hepatitida A


 • Jaký je rozdíl mezi hepatitidou A, hepatitidou B a hepatitidou C?
 • Hepatitida A, hepatitida B a hepatitida C jsou infekce jater způsobené třemi rozdílnými typy virů. Přestože každý z nich vyvolává podobné příznaky, mají jiný způsob přenosu a mohou postihnout játra rozdílným způsobem. Hepatitida A je obvykle zpravidla mírnější průběh než hepatitida B či C a nepřechází do chronicity. Hepatitidy B a C však mohou u některých osob přejít do chronického stavu. Existují vakcíny, kterými lze preventivně předejít hepatitidě A a B, nicméně proti hepatitidě C není dostupná žádná účinná vakcína.

 • Domnívám se, že jsem byl vystaven riziku onemocnění hepatitidou A. Co bych měl dělat?
 • V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vaší možné expozice (jak velkému riziku hepatitidy A jste byl vystaven), byste měl kontaktovat buď vašeho praktické lékaře, nebo orgán ochrany veřejného zdraví (místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici). Pokud jste byl vystaven riziku hepatitidy A v průběhu posledních 2 týdnů a dosud jste nebyl očkován proti tomuto onemocnění, měl byste mít aplikovánu vakcínou proti hepatitidě A. Příslušný zdravotnický pracovník rozhodne co je pro Vás nejvhodnější s ohledem na míru rizika, váš věk a zdravotní stav.

 • Co znamená termín „postexpoziční profylaxe“?
 • Postexpoziční profylaxe“ znamená, že pokud člověk přijde do styku s infekcí, proti které není očkován či dané onemocnění neprodělal, může mu být aplikována injekce v podobě přímo protilátek (imunoglobulin) nebo vakcíny, ve snaze zabránit rozvoji onemocnění. Očkování je spolehlivé pouze v případě, pokud je vakcína aplikována nejpozději do 7 dnů po expozici.

 • Pokud jsem prožil hepatitidu A v minulosti, mohu se nakazit znovu?
 • Ne, po prožití nákazy si vytváříte protilátky, které vás chrání během vašeho života. Tvorba protilátek je reakcí vašeho těla na přítomnost viru.

 • Jak dlouho přežívá virus hepatitidy A?
 • Virus hepatitidy A je schopen přežívat po dobu několika měsíců. Vysoké teploty po dobu minimálně 1 minuty/85 st. C likvidují virus, avšak virus dlouhodobě přežívá při teplotách pod bodem mrazu.

 • Jakým způsobem je hepatitida A diagnostikována?
 • Váš lékař určí, zdali se jedná o hepatitidu A posouzením příznaků a zhodnocením výsledků krve příslušného laboratorního vyšetření.

 • Kdo by měl být očkován proti hepatitidě typu A?
 • Doporučuje se očkovat tyto skupiny obyvatel:
  • děti ve věku od 1 roku
  • cestovatelé do zemí, kde se běžně vyskytuje VHA
  • osoby s rizikovým sexuálním chováním
  • uživatelé drog, i rekreačních, ať už se jedná o nitrožilní aplikaci či nikoliv
  • lidé s chronickým či dlouhotrvajícím onemocněním jater, včetně hepatitidy B a C
  • osoby v přímém kontaktu s nemocnými hepatitidou A
  • jakýkoliv člověk, který si přeje získat imunitu (ochranu)

 • Jak se očkuje proti hepatitidě A?
 • Vakcína je bezpečná a účinná, aplikují se 2 dávky (2. dávka v časovém rozestupu 6 – 18 měsíců od první). Na trhu je v současné době k dispozici i kombinovaná vakcína (proti hepatitidě A i B), určená pro dospělé, děti jsou proto VHB očkovány v rámci pravidelného očkování.

 • Je vakcína proti hepatitidě A účinná?
 • Ano, je vysoce účinná, aplikace druhé dávky zaručuje dlouhodobou ochranu.

 • Je vakcína proti hepatitidě A bezpečná?
 • Ano, je bezpečná, nebyly hlášeny žádné závažné vedlejší účinky po vakcinaci. Nejčastěji hlášeným vedlejším účinkem je bolestivost v místě vpichu. Stejně tak jako u jiných léčiv, existuje vždy možnost malého rizika projevu potíží, které se mohou objevit po očkování. Od roku 1995, kdy byla uvedena na trh první vakcína proti hepatitidě A byly podány milióny dávek.

 • Kdo by neměl být očkován proti hepatitidě A?
 • Lidé s vážnou alergickou reakcí na vakcínu hepatitidy A nebo ti, u nichž je známa alergie na jakoukoliv složku přípravku vakcíny proti hepatitidě A. Je potřeba informovat vašeho lékaře o vašich alergických reakcích. Vakcína není rovněž určena pro děti mladší 1 roku.

 • Co je imunoglobulin?
 • Je substancí získanou z lidské krevní plazmy, která obsahuje protilátky chránící proti infekci. Imunoglobulin je přípravek, který poskytuje krátkodobou ochranu proti hepatitidě A až po dobu 2 měsíců (záleží na množství dávky).

 • Bude mne vakcína proti hepatitidě A chránit i před jinými typy hepatitid?
 • Ne, tato vakcína vás ochrání pouze proti hepatitidě typu A. V ČR je dostupná očkovací látka proti hepatitidě B a také kombinovaná vakcína proti VHA a VHB.

 • Může být vakcína proti hepatitidě A podána osobám s poškozeným imunitním systémem, např. hemodialyzovaným pacientům nebo lidem s AIDS?
 • Ano, vakcína je neživá, může tedy být aplikována lidem se sníženou imunitou.

 • Je škodlivé dostat dávku vakcíny proti hepatitidě A navíc, popř. absolvovat celé základní očkování?
 • Ne, aplikace více dávek proti hepatitidě A není nebezpečná.

 • Co bych měl dělat v případě, že promeškám dobu podání druhé dávky vakcíny?
 • Jestliže není druhá dávka aplikována v době plánovaného očkovacího schématu , měla by být podána co nejdříve, kontaktujte tedy prosím svého lékaře v nejbližším možném termínu.

 • Kde je možné se nechat naočkovat?
 • Kontaktujte svého lékaře, nebo očkovací centrum.

 • Kdo by měl být očkován proti hepatitidě A před vycestováním do zahraničí?
 • Každý, kdo není imunní (neočkovaní jedinci, nebo lidé, kteří neprožili VHA) a plánuje cestu do zemí, kde se běžně vyskytuje hepatitida A, by měl být naočkován. I cestovatelé navštěvující městské části, resorty a luxusní hotely v zemích, kde se VHA vyskytuje, jsou v riziku.
  Dokonce i ti cestovatelé, kteří mají dobré hygienické návyky mohou onemocnět. Pro více informací:
  https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-a
  https://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-na-cesty

 • V jakém časovém úseku před vycestováním bych se měl nechat očkovat?
 • Měl byste dostat první dávku, jakmile plánujete svou cestu do zahraničí, kde se běžně vyskytuje VHA. Dva týdny nebo více před odjezdem je ideální, nicméně podání první dávky v jakékoliv době před vycestováním vám zajistí určitou úroveň ochrany.
  Pro optimální ochranu starších lidí, lidí s poškozeným imunitním systémem a osob s chronickým onemocněním jater či jiným chronickým onemocněním, kteří plánují cestovat a nejsou vůbec očkováni v časovém úseku menším než 2 týdny do odletu, by měli mít aplikovánu první dávku.

 • Odjíždím za několik dnů do zahraničí, můžu být i přesto očkován vakcínou proti hepatitidě A?
 • Experti říkají, že první dávka může být podána v jakoukoliv dobu před odjezdem, poskytne to určitou úroveň ochrany.

 • Co mám dělat, když se na našem pracovišti objevila žloutenka typu A?
 • V případě výskytu onemocnění v pracovním kolektivu určí pracovníci spádového územního pracoviště KHS osoby, u nichž je možnost nákazy pravděpodobná, tj. osoby v úzkém osobním kontaktu, uživatelé společných WC apod. Tyto osoby jsou podrobeny zvýšenému zdravotnickému dozoru po dobu 50 dnů od posledního kontaktu. Zvýšený zdravotnický dozor spočívá v kontrole klinického stavu, včetně provedení nařízených odběrů krve. V případě, že vyšetřovaná osoba již nákazu virovou žloutenkou typu A prožila, což může prokázat již první vyšetření krve, je jí zvýšený zdravotnický dozor zrušen. Na pracovišti je kladen důraz na dodržování zásad osobní hygieny, spočívající zejména v častém mytí rukou, dezinfekci – hlavně prostor WC, a individualizaci osobních potřeb.