KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Seznam a stručná charakteristika jednotlivých ukazatelů

Úvod / Občanům / Seznam a stručná charakteristika jednotlivých ukazatelů

Intestinální enterokoky
Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

Escherichia coli
Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

Průhlednost
Průhlednost je hloubka, ve které je ještě vidět spouštěná Secchiho deska (bílá nebo s bílými a černými kvadranty). Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu nebo přítomností anorganických částic (často po deštích v povodí nad sledovanou lokalitou nebo např. prací v toku). Jedná se o doplňkový ukazatel a přímá zdravotní rizika nejsou. Ve vodách se sníženou průhledností je ovšem značně ztížena záchrana tonoucích. Snížení průhlednosti je však vždy estetickou závadou.

Znečištění odpady
Za znečištění odpady se považují produkty lidské činnosti např. zbytky dehtu, sklo, plasty, guma, prkna a další odpad.

Přírodní znečistění
Za přírodní znečištění se považují např. zbytky suchozemských rostlin (ulomené větve, kmeny, listy, odkvetlé květy, posekaná tráva) a makroskopické vodní organismy nebo jejich zbytky (vláknité řasy, ulomené stonky a listy vodních rostlin, mrtvé ryby). Živé vyšší vodní rostliny přirozeně rostoucí na části přírodního koupaliště nejsou považovány za znečištění.

Chlorofyl-a
Ve vodě přítomné řasy a sinice obsahují chlorofyl-a, který potřebují k fotosyntéze. Jeho stanovení ve vodě slouží jako míra přítomnosti řas a sinic.

Mikroskopický obraz
Podává informaci o druzích přítomných řas, sinic a drobných živočichů, jakož i informaci o neživých částicích rozptýlených ve vodě.

Sinice
Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy.

Vodní květ
Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček (někdy se podobají drobnému jehličí, jindy připomínají zelenou krupici). Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic.

Mnohobuněčné organismy – původci cerkáriové dermatitidy
Sledují se pouze v těch vodách ke koupání, u kterých existuje vysoké riziko výskytu původců cerkáriové dermatitidy, tzn. v souvislosti s koupáním byly v minulé koupací sezóně prokázány případy cerkáriové dermatitidy nebo v ní byli prokázáni její původci. Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou vyrážky, která je doprovázena intenzivním svěděním po dobu několika dnů.