KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Projekt č. 8140: „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé”

Úvod / Odborná činnost / Projekt č. 8140: „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé”

Odborný garant: MUDr. Helena Šebáková

Termín : r.2003


Cíl - zlepšit informovanost žen o prevenci a včasnosti záchytu nádorového onemocnění prsu a zvládnutí techniky samovyšetřování prsů.

Ve spolupráci s Centrem klinické onkologie Nemocnice s poliklinikou v Karviné jsou na semináře písemně zvané ženy z Karviné a Havířova a jeho okolí.

 

Víceletý projekt č.8140 "Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé" si stanovil cíl najít vhodnou cestu pro kontakt se ženami, u kterých je třeba zvýšit informovanost o rizikových faktorech vedoucích ke vzniku nádorových onemocnění, o významu včasného záchytu zhoubného bujení prsu a možnostech prevence v předcházení vzniku nádorových onemocnění.

V prvém roce projektu bylo navázáno na zkušenosti z činnosti v rámci projektu "Prevence nádorových onemocnění ve 21.století" v okrese Karviná.

V roce 2003 tak bylo prostřednictvím Úřadu práce v Karviné a Havířově osloveno celkem 900 žen starších 35 let, kterým byly předány dopisy s informací o významu přednášek zaměřených na nádorové onemocnění prsu a současně přiložena pozvánka na konkrétní přednášku, vlastní výchovný materiál a vstupní dotazník.

Mimo žen v domácnosti byly osloveny i ženy, které se zúčastnily studie HAPIEE. V rámci intervenčních opatření při hodnocení výsledků preventivního vyšetření byly ženám podány podrobné informace o samovyšetření prsu, významu včasnosti záchytu nádoru prsu a nácviku samovyšetřování na speciálním modelu s cílem zařadit toto vyšetření mezi osobní hygienické návyky. Osloveným 303 ženám byl zároveň předán zdravotně výchovný materiál.

Samostatnou akcí byl Den otevřených dveří onkologické ambulance, který byl ve spolupráci s onkologickou ambulancí uskutečněn v rámci "Světového dne proti rakovině".

Informace o přednáškách byly zveřejněny i prostřednictvím regionálního tisku a rozhlasu (MF Dnes, Moravskoslezský deník, ČR Ostrava).