KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Podnik podporující zdraví

Úvod / O nás / Podnik podporující zdraví

Předávání ocenění 2021

V České republice je již od roku 2005 každoročně vyhlašována hlavním hygienikem soutěž Podnik podporující zdraví. Cílem této soutěže s certifikačním systémem je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Certifikát se podnikům uděluje s platností 3 let. Hlavním hodnotícím materiálem jsou Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS MSK“) se k této soutěži přihlásila na počátku roku 2021, čili v období, kdy jsme všichni společně byli již přes rok sužováni pandemií onemocnění COVID-19 bez vidiny jejího konce, což se mohlo odrážet i na zdraví zaměstnanců. A ačkoli jsme vždy dbali na zdraví svých zaměstnanců, přihlásili jsme se do této soutěže, abychom v úsilí nepolevili a naopak se motivovali k tvorbě dalších projektů zaměřených na podporu zdraví našich zaměstnanců.

Úspěšně jsme na počátku léta absolvovali audit ze strany hodnotící komise Státního zdravotního ústavu a dne 26.10.2021 z rukou hlavní hygieničky MUDr. Svrčinové převzali ocenění 2. stupně.

A jakým způsobem se tedy staráme o zdraví našich zaměstnanců? Již několik let vyhlašujeme projekt „Do práce zdravě“, kdy je naším cílem pokud možno využít zdravou formu dopravy do zaměstnání (cyklistika, chůze, běh, in-line brusle ad.). Každoročně takto dohromady urazíme tisíce kilometrů. Organizujeme Dny zdraví, jejichž součástí je např. i diagnostika tělesných hodnot, výživové poradenství a konzultace. Dále např. chodíme na společné turistické výlety do přírody, podporujeme rodinný život zaměstnanců formou home office či provádíme ankety s cílem zjistit spokojenost zaměstnanců.

V roce 2024 budeme o udělení titulu usilovat znovu a již nyní pracujeme na dalších nových projektech zaměřených na podporu zdraví našich zaměstnanců, jako je např. správný posed u stolu v kanceláři a cvičení s kancelářskou židlí nebo účast na veřejných sportovních akcích.