KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Žádosti o informace

Úvod / O nás / Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace se podávají žadatelem ústně nebo písemným podáním, a to i prostřednictvím sítě nebo telekomunikačního zařízení na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, tel. č. 595 138 111, email: podatelna@khsova.cz. Žádost lze podat také prostřednictvím datové schránky KHS MSK (IDS: w8pai4f)

Písemná podání se přijímají a evidují na podatelně v budově KHS MSK v přízemí a na podatelnách územních pracovišť.

Ústně podanou žádost o informaci příslušný zaměstnanec vyřídí ihned je-li to možné, nebo poskytne občanu vysvětlení a poučení. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemné žádosti lze rovněž zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jako elektronickou zprávu na adresu podatelny KHS MSK. Žádost je podána dnem, kdy byla KHS MSK doručena.

Informace lze rovněž získat přímo na jednotlivých územních pracovištích:

  • BruntálÚzemní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál, tel: 554 774 111
    Frýdek-MístekÚzemní pracoviště Frýdek-Místek, tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek – Místek, tel: 558 418 111
    KarvináÚzemní pracoviště Karviné, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov, tel: 596 397 111
    Nový JičínÚzemní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, tel: 556 770 370
    OpavaÚzemní pracoviště Opava Olomoucká 82, 746 01 Opava, tel: 553 668 841

  •