Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka kancelářských a konferenčních židlí (s náhradním plněním)"


Zveřejněno: 10. 6. 2021

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává dodavatele kancelářských a konferenčních židlí

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace - aktualizovaná verze ke dni 21.6.2021

Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - vzor kupní smlouvy

Termín podání nabídky: 2. 7. 2020, 15:30Zpět