Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje – malování prostor budov územních pracovišť KHS MSK"


Zveřejněno: 24. 8. 2021

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává dodavatele na realizaci malování prostor v budovách pracovišťKHS MSK

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Výměry

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

Termín podání nabídky: 21. 9. 2021Zpět