Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - výběr dodavatele nábytku"


Zveřejněno: 27. 7. 2022

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává dodavatele nábytku

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - specifikace nábytku

Příloha č. 3 - cenová kalkulace

Příloha č. 4 - základní technický popis

Termín podání nabídky: 19. 8. 2022Zpět