KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Podpora zdraví, projekty

Úvod / O nás / Podpora zdraví, projekty

Činnost KHS MSK v oblasti podpory zdraví vychází z projektu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Do pravomoci KHS MSK náleží iniciace a tvorba preventivních programů a aktivit s cílem postupného zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Moravskoslezského kraje, dále zvýšení zájmu a zodpovědnosti občanů o vlastní zdraví včetně primární prevence.

V této oblasti spolupracujeme na akci „Den Zdraví“ se zaměřením na propagaci zdravého životního stylu a podporu pohybové aktivity. Účastníci mají možnost absolvovat měření tělesných hodnot na speciálním přístroji s následným vyhodnocením a základní výživovou konzultací a orientační měření krevního tlaku. Kuřákům poskytujeme možnost změřit množství oxidu uhelnatého ve vydechnutém vzduchu. Pohybovým aktivitám se věnujeme na úrovni základních lokomočních pohybů a uvolňovacím cvikům dle specifické cílové skupiny (senioři, maminky na mateřské dovolené, děti).

Jsme zapojeni v Národním programu boje proti AIDS, konkrétně v projektu Hrou proti AIDS, určeného žákům 8. a 9. tříd základních škol a 1. stupni středních škol a gymnázií. Cílem této primárně preventivní aktivity je osvěta k prevenci nechtěného otěhotnění a onemocnění sexuálně přenosnými infekcemi včetně HIV. Na regionální úrovni spolupracujeme se správními úřady, orgány samosprávy a městskými obvody při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory zdraví. Aktivně a pravidelně se účastníme osvětových akcí pro širokou veřejnost: Den Země, Rodina v centru Ostravy, Světový den bez tabáku, Den sociálních služeb, Dny NATO a další.

Edukace dětí v mateřských školách – cílem je zábavnou formou dětem přiblížit zdravý životní styl, který zahrnuje nejen zdravou výživu, ale také pravidelný pohyb, sportovní aktivitu.

Projektové dny v základních školách – pro tento účel byla vytvořena interaktivní prezentace, jejímž cílem bylo žáky aktivně zapojit a ponořit do problematiky zdravé výživy.

Projekt SZÚ: Zdravá školní jídelna, jehož cílem je v rámci školního stravování podávat pestrou, nutričně vyváženou a chutnou stravu.

Fajne školní bistro. Snahou města Ostravy a jeho partnerů je zkvalitnit stravování ve školních jídelnách tím, že dětem budou nabízeny tradiční potraviny netradiční formou s využitím aktuálních trendů.

Edukace dětí na prvním stupni ZŠ – školní brašna. Cílem bylo ověřit časovou zátěž nošení školní brašny na I. stupni ZŠ (dotazník), ověřit hmotnost školních brašen ve vztahu k hmotnosti konkrétního žáka I. stupně ZŠ, ověřit vybavení ZŠ nábytkem zohledňujícím rozdílnou tělesnou výšku žáků (nastavitelný nábytek, různé velikostní typy nábytku ve shodě s nornou ČSN EN 1729-1), edukovat žáky i pedagogy o ergonomii sedu atd.

Odkazy na projekty pro veřejnost

Odkazy na celostátní projekty

Ostatní projekty