KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív

Úvod / Média / Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív


Pracovní prostředí Moravskoslezského kraje

5. 4. 2005

Kategorizace prací je metodou hodnocení pracovního rizika, jejímž cílem je zajistit objektivní podklady pro hygienický dozor v oblasti hygieny práce, sjednocení požadavků na preventivní lékařské prohlídky pracovníků v riziku...
Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

5. 4. 2005

Vystupňovaným působením pracovního prostředí je vznik nemoci z povolání...
Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v MS kraji

25. 2. 2005

Epidemiologická situace ve výskytu ARI se v kraji, ve srovnání s minulým týdnem, výrazně zhoršila. V 8 kal. týdnu dosáhla hodnoty 3 907 nemocných na 100 000 obyvatel, což je nejvyšší nemocnost v rámci ČR, kde republikový průměr představuje 3 029 nemocných na 100 000 obyvatel…
Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy odboru hygieny výživy a PBU za rok 2004

3. 2. 2005

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 541 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především…
Ptačí chřipka v jihovýchodní Asii - stanovisko <acronym title="Ministerstvo zdravotnictví">MZ</acronym>

29. 1. 2004

<p>V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky u lidí v jihovýchodní Asii (Vietnam, Thajsko) nebylo dosud Světovou zdravotnickou organizací vydáno žádné doporučení, které by omezovalo mezinárodního cestování.</p> <p>Počet lidských onemocnění je v současnosti stále relativně malý, onemocnění se týkají osob žijících v místě výskytu a vykazujících přímý styk s infikovanými chovy drůbeže. Dosud nebyl zaznamenán žádný případ šíření nemoci z člověka na člověka.</p> <p>Přestože je onemocnění českých turistů v dané oblasti nepravděpodobné, Ministerstvo zdravotnictví ČR v této souvislosti vydává následující doporučení: V současné chvíli není nutné omezovat cestování do oblasti jihovýchodní Asie. Při cestách do uvedených lokalit se však nedoporučuje navštěvovat drůbeží trhy, drůbežářské závody či farmy a je žádoucí se vyvarovat kontaktu s uhynulým ptactvem.</p> <p>V individuálních případech se doporučuje konzultovat plánovanou cestu a její náplň v centrech pro očkování do zahraničí a cestovní medicínu.</p>
Ptačí chřipka

27. 1. 2004

V poslední době se v souvislosti s hrozící pandemií chřipky stále častěji hovoří o takzvané ptačí chřipce a možnosti jejího rozšíření na lidskou populaci…
Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2003

26. 1. 2004

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 418 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především, dále dozoruje celkem 115 výrobců a dovozců PBU (hračky, sklo, porcelán, keramika, potravinářské stroje a zařízení, kosmetika, výrobky pro děti do 3 let) a cca 800 prodejen těchto výrobků…
Strana 205 z 206