Nahrávám...

Kontrola sezónních pokrmů v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji</a><

Úvod / Občanům / Kontrola sezónních pokrmů v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji</a><

Letní období je částí roku kdy ve zvýšené míře konzumujeme grilované či na roštu pečené pokrmy . Grilování či pečení na roštu je tepelnou úpravou, která může za určitých okolností vést k velmi závažnému nárůstu obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen PAU). PAU jsou sloučeniny, které mohou způsobovat rakovinné bujení. S ohledem na tuto skutečnost provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě od 1.7. do 10.8.2005 kontrolu kontaminace grilovaných mas či na roštu pečených mas na přítomnost těchto látek v zařízeních společného stravování na území Moravskoslezského kraje.

Celkem byla kontrola provedena v 15 zařízeních společného stravování, nejvíce kontrol bylo provedeno v restauracích a bufetech, kterých bylo zároveň odebráno 23 vzorků na laboratorní analýzy. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že všechny odebrané vzorky vyhovují platné legislativě v obsahu PAU.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že při grilování a pečení na roštu dodržují provozovatelé zásady správné technologické praxe a podávané pokrmy z grilu či roštu jsou zdravotně bezpečné.

Tyto zásady by však měli dodržovat i spotřebitelé při grilování či přípravě potravin na roštu v domácnostech. Mezi základní technologické požadavky patří zabránění skapávání tuku na horkou topnou plochu nebo do žhnoucího paliva ( ať už je to dřevo či dřevěné uhlí). Mnohem vhodnější je používání tzv. bočních grilů, kdy skapávající tuk kape mimo topeniště. Další zásadou je zabránění kontaktu potraviny s plamenem. Z laboratorních analýz vyplývá, že pečením párku přímo nad polínky se zvyšuje obsah PAU průměrně šestkrát oproti opékání párku jenom nad žhavými uhlíky.

Další oblíbenou pochoutkou malých i velkých lidí zejména v letním období je zmrzlina , která je často považována za velice rizikový pokrm.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem V Ostravě v letošním roce laboratorně vyšetřili 18 vzorků zmrzliny. Všechny vyšetřované vzorky vyhověly požadavkům stávající legislativy a jsou zdravotně bezpečné.Stejná situace je již na území našeho kraje tradicí. Po dobu několika let nejsou ve zmrzlinách zachycovány pracovníky hygienické služby žádné choroboplodné zárodky.

S ohledem na výsledky vyšetření zmrzliny v posledních letech lze konstatovat, že výrobě a prodeji této oblíbené pochoutky věnují provozovatelé náležitou pozornost a spotřebitelé nemusí mít z konzumace zmrzliny žádné obavy.

Zveřejněno: 15.8.2005