Nahrávám...

Byl vyhlášen signál regulace, smogová situace nastala, nejhůře je na tom Bohumínsko

Úvod / Občanům / Byl vyhlášen signál regulace, smogová situace nastala, nejhůře je na tom Bohumínsko

Především vlivem zhoršených rozptylových podmínek byl dne 20.12.2011 v 22:16 hodin vyhlášen Českým hydrometeorologickým ústavem signál regulace.

Výrazně se zhoršila kvalita ovzduší v oblasti Ostravsko-Karvinska u sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach). Nejhorší situace byla dne 20.12.2011 ve 22 hodin na stanici v Bohumíně, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 188 mikrogramů.m-3 (denní limit je přitom 50 mikrogramů.m-3).

Provozovatelé významných velkých průmyslových a energetických zdrojů jsou povinni regulovat své zdroje dle schválených regulačních řádů.

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným se doporučuje omezit pobyty venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.


Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách ČHMÚ, popř. telefonním čísle 596 900 265 nebo na teletextu České televize (str. 180).


po ověření informací z regionální pobočky ČHMÚ vydal Ing. Marek Bruštík, Krajský úřad Moravskoslezský kraj
tel: 602 236 852

Zveřejněno: 21.12.2011