Nahrávám...

Podněty na úroveň stravování v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Úvod / Občanům / Podněty na úroveň stravování v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Součástí kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje je prošetřování podnětů. V roce 2015 bylo v oblasti úrovně poskytování stravovacích služeb řešeno 123 podnětů, z toho 56 bylo vyhodnoceno jako oprávněné nebo částečně oprávněné.

Nejvíce podnětů se týkalo kvality a bezpečnosti potravin. Občané uváděli například použití prošlých surovin, smyslové změny masa, nekvalitní zeleninu. Druhou skupinu tvořily podněty na nedostatečnou úroveň hygieny v konzumační místnosti nebo na hygienickém zázemí provozovny. Kvalita lihovin, zejména ředění alkoholických nápojů, byla řešena pouze ve 2 případech a nedodržování zákazu kouření bylo předmětem podnětu celkem 6×.

Podněty jsou prošetřovány podle závažnosti, prioritu má vždy bezpečnost potravin. Pro rychlé zajištění kontroly je velmi podstatné, aby podnět obsahoval potřebné náležitosti, zejména název a adresu provozovny, jméno, příjmení a adresu příp. další kontakt na autora podnětu. Lze využít formulář umístěný zde.

Zveřejněno: 19.2.2016