Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Slepý rozpočet - vzduchotechnika

Slepý rozpočet - elektro

Slepý rozpočet - Krycí list soupisu

Výsledky veřejné zakázky

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 29.1.2018