Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - nákup velkoformátové tiskárny - 2018"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - nákup velkoformátové tiskárny - 2018"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - nákup velkoformátové tiskárny - 2018"


Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č.1 - specifikace parametrů velkoformátové tiskárny

Příloha č. 2 - krycí list nabídky

Příloha č. 3 - vzor kupní smlouvy

Termin podání nabídek: 17.5.2019, 15:00 hod.


Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek


Zveřejněno: 25.4.2019