Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - stavební úpravy budovy - pracoviště Nový Jičín "

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - stavební úpravy budovy - pracoviště Nový Jičín "

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - stavební úpravy budovy - pracoviště Nový Jičín "


Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - část A

Příloha č. 2 - Situační plán - část A

Příloha č. 4 - Tabulka slepého rozpočtu - část A

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky - část B


Úpravy zadávací dokumentace

Doplnění zadávací dokumentace ze dne 15. 5. 2019


Termin podání nabídek: 31. 5. 2019


Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 3.5.2019