Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává: „KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Slepý rozpočet

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Termín podání nabídky: 15. 9. 2020

Zveřejněno: 25.8.2020