Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje – poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje – poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora"


Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace - aktualizovaná verze ke kni 11. 10. 2019

Zadávací dokumentace - aktualizovaná verze ke kni 8. 10. 2019

Zadávací dokumentace - aktualizovaná verze ke kni 3. 10. 2019

Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - specifikace zakázky - ceny - aktualizovaná verze ke kni 8. 10. 2019

Příloha č. 2 - specifikace zakázky - ceny

Příloha č. 3 - krycí list nabídky


Termín podání nabídky: 16. 10. 2019


Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.9.2019

      Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.9.2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.9.2019

      Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.9.2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.9.2019

      Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.9.2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.10.2019

      Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.10.2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.10.2019

      Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.10.2019


Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek


Zveřejněno: 24.9.2019